KOVMETAL spol. s r.o.

PROFIL SPOLOČNOSTI


Firma Kovmetal s.r.o. vznikla v roku 2000. Zameriava sa na výkup druhotných surovín, obchodovanie s hutným materiálom a likvidáciou technologických zariadení. Počas svojej doby pôsobnosti sa dobre etablovala na slovenskom trhu a vybudovala si pevné partnerské vzťahy so spoločnosťami podnikajúcimi v oblasti likvidácie a spracovania druhotných surovín.

Prevádzka:

Tel./fax: 055-625 1916

Mobil: 0905-903 677

Kontaktný formulár - pýtajte sa

PONÚKANÉ SLUŽBY

Výkup druhotných surovín

  • výkup kovového odpadu po celom území SR v akomkoľvek množstve a výhodných cenách
  • ceny za odobrané odpady hradíme v zmluvných termínoch prípadne v hotovosti i predom
  • u firiem produkujúcich triedené jednodruhové kovové odpady umiestňujeme vlastné kontajnery

Likvidácia technologických zariadení a výrobných celkov (oceľové konštrukcie, kotolne,...) na celom území SR

  • komplexné služby podľa požiadaviek zákazníka až do úplného vyčistenia likvidovaného objektu

Odvoz nakúpeného odpadu

  • pre manipuláciu a odvoz nakúpeného odpadu disponujeme príslušnou technikou
  • nákladné vozidlo s veľkoobjemovým kontajnerom a hydraulickou rukou
  • autováha o nosnosti 25 ton